Projekt je povezan z uporabo in odnosom mladih do IKT tehnologije in vsebinami ter načini uporabe. Gre za nadgradnjo predhodnega projekta Nekemične zasvojenosti med dijaki v Dijaškem domu Ivana Cankarja, ki je potekal v DIC-u, v šolskem letu 2016/17.

Projekt  
Naziv projekta ASTTNP / #astitudnotpadu
Časovni okvir/trajanje  2018 – 2020 / triletni nadaljevalni projekt
Cilji projekta

Projekt zasleduje dva sklopa ciljev:

  1. cilj se nanaša na zmanjševanje uporabe interneta, oziroma preusmeritev mladih v »analogni svet« - fizičnih aktivnosti in zajema:

-          Zmanjševanje časovne rabe interneta.

-          Prostorsko omejitev rabe interneta in električnih naprav ter vzpostavljanje prostorov, območij kjer internet ne bi deloval. Kamor bi se lahko zatekali mladi, ki imajo željo in voljo, da se zavestno odrečejo skušnjavi virtualnega bega in si želijo druženja.

-          Kreativno   zapolnitev prostega časa, brez električnih naprav in digitalnih orodij.

-          Večjo vključenost mladih v interesne dejavnosti in delavnice v DIC-u, ki niso neposredno povezane z IKT.

-          Navajanje k timskemu delu, sodelovanju ter k odprti, neposredni, »fizični« komunikaciji.

-          Osvajanje novih znanj in veščin ter razvoj kompetenc povezanih z zdravo in varno uporabo sodobnih tehnologij z namenom nadaljnjega posredovanja in vrstniškega   širjenja tega znanja.

  1. Proaktivna – kreativna uporaba interneta in njegovih družabnih ter drugih orodij:

-          Razvijanje znanj in veščin za kreativno in (osebno in družbeno) koristno in odgovorno uporabo IKT.

-          Praktična uporaba interneta in orodij s ciljem priprave uporabnih končnih produkcij in vsebin, ki vzpostavljajo ravnovesje med virtualno in analogno (fizično)   komunikacijo ter aktivnostmi.

O programu

Projekt je povezan z uporabo in odnosom mladih do IKT   tehnologije in vsebinami ter načini uporabe. Gre za nadgradnjo predhodnega projekta Nekemične zasvojenosti med dijaki v Dijaškem domu Ivana Cankarja, ki je potekal v DIC-u, v šolskem letu 2016/17.

V projektu   #ASTTNP je za razliko od predhodnega projekta, ki se je ukvarjal predvsem z negativnimi posledicami uporabe sodobnih tehnologij v ospredje postavljen proaktiven pristop njihove pozitivne rabe.

S tem pristopom poskušamo po eni strani omiliti negativni naboj   “boja proti tehnologiji”(parafraza Boja proti drogam v preteklosti, ki je naredilo več škode kot koristi), po drugi pa odpre polje kreativnega raziskovanja in uporabe te tehnologije ne samo za izobraževalne namene, temveč tudi za prosti čas in kreativno zabavo.

Pomembno vlogo v projektu igrata medgeneracijski dialog ter vrstniška komunikacija ter učenje. Ta način partnerstva in hkratnega (vertikalnega ter horizontalnega ) sodelovanja je ključnega pomena. Upošteva enakopravno vključenost mladih, ki obvladajo splet in njegova sodobna socialna družbena orodja ter hkrati omogoča nove oblike neformalnega in vrstniškega učenja.

Projekt #ASTTNP opredeljujeta dve različni obliki udejstvovanja:

- Raziskovanje medija skozi različne umetniške forme in nove prakse ter orodja, ki jih omogoča ta medij.

Elektronska oblika in način informiranja s ciljem obveščanja dijakov o drugih »analognih« dogajanjih in dejavnostih v domu, ter možnostih njihovega »fizičnega« sodelovanja in udejstvovanja pri teh.

Ciljna skupina in njene potrebe

Beležimo veliko število dijakov, ki večino prostega časa preživijo za računalnikom, oziroma neprenehoma, tudi v vseh mogočih in neprimernih situacijah: med učnimi in vzgojnimi urami, kosilom, na sprehodu, celo na kolesih uporabljajo mobilne telefone.

O težavah v zvezi s prekomerno uporabo telefonov in časom prebitim za računalnikom ter posledicah nas obveščajo tudi starši in prosijo za pomoč. Posledice se odražajo tudi pri učnem uspehu in pri agresivnih reakcijah ter vedenju: razdražljivost, netolerantnost v komunikaciji, ipd. Velja pripomniti, da se mnogi od mladostnikov tega zavedajo in kot olajšanje sprejmejo posamezne restrikcije staršev, ko jim omejijo uporabo omenjenih naprav, oziroma naše zahteve, da jih ne uporabljajo v določenih situacijah. V tem primeru to lahko razumemo tudi kot klic na pomoč. Skratka na odraz potrebe, ki jo velja upoštevati.

Potrebe, ki jih ugotavljamo so naslednje:

  • potreba po   kreativni zapolnitvi prostega časa, brez prekomerne rabe električnih naprav in digitalnih orodij,
  • potreba po izobraževanju ter razpravah na temo nekemičnih zasvojenosti, v kateri bodo aktivno vključeni dijaki in starši,
  • potreba po razvijanju smotrne, varne, zdrave in odgovorne rabe interneta med mladimi,
  • potreba po vzpostavljanju kritičnega odnosa mladih do vprašanj odvisnosti in zasvojenosti ter drugih oblik nezdravega ravnanja, netolerance in družbene izključenosti.
Načrt  in metode dela v letu 2018
PREDVIDENI CILJ CILJNA SKUPINA UPORABLJENE METODE IN/ALI TEHNIKE

Realizacija (video) produkcije in video »ASTTNP« kanala na yutubu dosegljivega na socialnih omrežjih in napravah dijakov, z namenom pritegnitve pozornosti in posredovanja »povezovalnih« vsebin in možnosti pozitivnega vplivanja, predstavitve ter refleksije ustvarjenih izdelkov ter spremni razgovori in refleksija s ciljno skupino.

Srednješolci med 14 in 16 letom

/delavnice za video in oblikovanje ter fizični teater

-          Izkustveno učenje

-          Razprave in razgovori o izpostavljenih temah

-          Javni nastopi/predstavitve

-          Evalvacija / eksterni odzivi in samoevalvacija

Spodbujanje sodelovanja v dejavnostih, ki niso povezane z računalniki: fizični in klasični teater, namizne družabne igre, izdelovanje kemigramov, grafitov… Razvijanje občutka za timsko delo, družabnost ter kritičnega odnosa do vprašanj nekemične odvisnosti.

Srednješolci med 14 in 16 letom

/Fizični in klasični teater, druge »analogne  dejavnosti«, domska skupnost.

-          Razprave in razgovori o izpostavljenih temah

-          Izkustveno učenje

-          Javni nastop / predstavitev

         Evalvacija / eksterni odzivi in samoevalvacija

Predavanja s spremnimi delavnicami kritične uporabe IKT:

-          Kaj počno današnji mladi na spletu?

-          Spletna samopodoba in samopoškodovanje

-          Wikipedija data – Odprti podatki in priložnost za prostovoljno družbeno koristno delo na spletu

-          Seznanjanje z osnovnimi elementi programiranja (kako nastaja virtualni svet – kdo, kako in zakaj ga dela)

-          Spletne in tiskane objave / brošurice BITI, domska revija Triper,   ipd.

Srednješolci med 14 in 16 letom starosti

/vse skupine v okviru programa/

-          Razprave in razgovori o izpostavljenih temah

-          Izkustveno učenje

-          Javni nastop / predstavitev

-          Evalvacija / eksterni odzivi in samoevalvacija

Realizacija v letu 2018:

Plesno gledališka predstava #realnost / raziskovanje novih medijev skozi ples in igro

Predavanje Filip Muki Dobranić: Kaj počno mladi na internetu /https:

//www.facebook.com/dijaskidomdic/videos/vb.183225798499324/1041047449383817/

?type=2&theater&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1525770016594876

Partner v projektu: Inštitut Danes je novi dan (DJND)

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana

       

Projekt - BITI

 

Projekt - Divided God

 
Projekt BITI - DIC_KUD_Pozitiv

Projekt je povezan s področjem trajnostnega načina življena in odgovorne potrošnje ter iskanjem kreativnih in inovativnih rešitev za izboljšanje kvalitete življenja in sobivanja v konkretni skupnosti.

VEČ: Obišči spletno stran

projekt_Divided_God_DIC_KUD_Pozitiv

Ali religije prispevajo k toleranci in k reševanju sporov ali jih celo sprožajo? Odgovor na to vprašanje nikakor ni enostranski. V projektu Razdeljeni bog skušamo osvetliti različne plati tega problema skozi raziskavo, ki temelji na izmenjavi mladih.

VEČ: Obišči spletno stran

Na vrh strani

Dijaški dom Ivana Cankarja - URADNA STRAN - Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Za več informacij o piškotkih in kako jih izbrisati kliknite TUKAJ.

  Sprejmem piškotke na tej strani.